CÔNG TY TNHH HOA CẢNH NHẬT LONG

CÂY TRỒNG TRONG NHÀ, CÂY VĂN PHÒNG, CÂY BÓNG MÁT, CÂY CÔNG TRÌNH, CÂY NGOÀI TRỜI

002102320.png
113333300.jpg
121211010.jpg
test11232101.png
100331330.jpg
banner

0909869005

0937471130

CÂY BẰNG LĂNG THÁI

Mô tả:

“Hoa bằng lăng đã nở hết mình Mà chưa nói hết điều muốn nói Màu hoa tím qua thời nông nổi Chưa bằng lòng nên cứ bằng lăng…”

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

“Hoa bằng lăng đã nở hết mình
Mà chưa nói hết điều muốn nói
Màu hoa tím qua thời nông nổi
Chưa bằng lòng nên cứ bằng lăng…”